சிறுதானிய களி மிக்ஸ்
சிறுதானிய களி  மிக்ஸ்

சிறுதானிய களி மிக்ஸ்

Non-returnable
Rs.158.00

விலை ரூ.158 / 250 கிராம்

தயாரிப்பில் இருந்து ஆறு மாதங்கள் வரை உபயோகிக்கலாம்


*டெலிவரிக்கான கட்டணத்தை தாங்களே செலுத்தி பொருட்களை பெற்றுகொள்ள வேண்டும்*

*Shipping charges extra, product will be delivered TOPAY basis* 

Choose Quantity
+ Add to Cart
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.
0