Coconut Climber - தென்னை மரம் ஏறும் கருவி
Coconut Climber - தென்னை மரம் ஏறும் கருவி

Coconut Climber - தென்னை மரம் ஏறும் கருவி

Non-returnable
Rs.6,655.00

இக்கருவி மேல் சட்டம் மற்றும் கீழ் சட்டம் கொண்டது

ஏறுவதற்கு முன் சட்டத்தின் அனைத்து பாகங்களும் சரிபார்க்க வேண்டும்

முறையான ஆலோசனை பெற்று கருவியை பயன்படுத்த  வேண்டும்


தொடர்புகொள்ள

பண்ணை இயந்திரவியல் மற்றும் சக்தி பொறியியல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம்,

கோயமுத்தூர் – 641003,

தொலைபேசி :0422-6611204

Choose Quantity
+ Add to Cart
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.
0